Pravidla

Úplná pravidla soutěže COLORLAK – DOVOLENÁ PRO VÁS S BARVAMI AQUAREX

1. Pořadatel a organizátor soutěže:

a. Pořadatelem a organizátorem soutěže je COLORLAK, a.s. se sídlem Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686 03, IČ: 494 44 964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1112 (dále jen „pořadatel“).

b. Tato soutěž je určena pro stávající i nové velkoobchodní a maloobchodní zákazníky těchto společností:

 • COLORLAK, a.s. se sídlem Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686 03, Česká republika, IČ: 494 44 964;
 • PANTER COLOR a.s., se sídlem: Praha 4, Pištěkova 22/1171, PSČ 149 00, Česká republika, IČ: 262 01 143
 • COLORLAK SK, s.r.o., se sídlem: Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, PSČ 974 05, Slovenská republika, IČ: 362 54 487

(dále jen společně jako „Skupina COLORLAK“).

2. Pravidla soutěže

a. Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže www.colorlak.cz/aquarexsoutez. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

b. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

c. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.

d. Tato soutěž se řídí právním řádem České republiky.

3. Soutěže se mohou zúčastnit:

 • Prodejci barev COLORLAK, kteří umístí do své prodejny nový prodejní stojan s barvami AQUAREX a zaregistrují se přes formulář na webových stránkách soutěže.
 • Fyzické osoby starší 18 let s místem podnikání na území České a Slovenské republiky, které jakožto zákazníci Skupiny COLORLAK vlastním jménem a na vlastní účet zakoupí v souladu s těmito pravidly níže specifikované soutěžní výrobky, a to v souvislosti s provozováním vlastní podnikatelské činnosti (nikoliv jako spotřebitel).
 • Fyzické osoby starší 18 let, které jakožto pověření zástupci právnických osob sídlících na území České republiky, jež jsou zákazníky některé Skupiny COLORLAK, zakoupí níže specifikované soutěžní výrobky jménem a na účet zastupované právnické osoby, resp. v její prospěch. Tito soutěžící svou registrací do soutěže potvrzují, že jsou oprávněni jménem odpovídající právnické osoby, která je zákazníkem Skupiny COLORLAK, učinit příslušnou objednávku a zapojit se do této soutěže (tedy potvrzují, že například objednáváním soutěžních výrobků není v rámci dané právnické osoby pověřena jiná osoba). Při splnění této podmínky je nerozhodné, jaký je právní vztah objednávající osoby k zastupované právnické osobě (tj. zda jde o zaměstnance, člena statutárního či jiného orgánu právnické osoby, externího subdodavatele apod.).
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele. Ze soutěže jsou dále vyloučeny osoby blízké (§ 22 Občanského zákoníku) osob uvedených v předešlé větě.
 • Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří nevyplní všechny požadované údaje v registračním formuláři na webových stránkách soutěže.
 • Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje, nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4. Termín soutěže:

 • SOUTĚŽ PROBÍHÁ od 1.7. 2016 ( 00:00:00 hod. ) do 30.9. 2016 ( 23:59:59 hod. )

5. Účast a průběh soutěže:

 • Soutěžící se do soutěže o výhry pro každého zapojí tak, že v době konání soutěže umístí do své prodejny nový prodejní stojan s barvami AQUAREX, provede registraci na soutěžním webu. Registrací účastníka se rozumí vepsání údajů do příslušného okénka na internetové adrese www.colorlak.cz/aquarexsoutez, pošle tip jako odpověď na soutěžní otázku a souhlasí s pravidly soutěže. Soutěžící obdrží nejpozději do 48 hodin odpovědní e-mailovou zprávu se základními informacemi o registraci.
 • V případě dotazů mohou účastníci napsat na kontaktní e-mail soutěže: damovska@colorlak.cz

6. Okamžitá odměna:

 • po umístění stojanu ihned získáte:
 • 1 × poukázka MALL.cz na 1.000,- Kč nebo MALL.sk na 20€
 • 1 × sada pro vzorové nátěry (na předváděcí akce),
 • pro Váš lepší prodej:
 • 5 × dřevěné prkénko
 • 5 × plech
 • 5 × štětec
 • 4 × plechovka barvy AQUAREX – neprodejný vzorek
 • 10 × dřevěné míchátko

7. Soutěžní otázka:

Odpovězte správně na naši soutěžní otázku po umístění stojanu do prodejny:

Kolik kilogramů barvy V2115 AQUAREX v odstínu hnědá se prodá od 1.1. do 30.9.2016?

Nápověda: za stejné období se v roce 2015 prodalo 59.174 kg barvy V2115 v odstínu hnědá.

Jak poslat svůj tip:

Po umístění stojanu do prodejny se zaregistrujete a pošlete tip na: www.colorlak.cz/aquarexsoutez

Při stejném počtu tipovaného čísla rozhoduje datum odeslání tipu přes on-line formulář.

8. Jak poslat další tip?

Můžete poslat více jak 1 tip:

Při doplnění stojanu barvami AQUAREX za 500,- (20€) bez DPH získáváte možnost dalšího tipu opět pomocí on-line formuláře, tzn. OBJEDNEJTE SI DALŠÍ BARVY AQUAREX a za každých Kč 500,- (20€) bez DPH, ZÍSKEJTE DALŠÍ ŠANCI NA VÝHRU.

Doplnění stojanu za 500,- (20€) = 1 tip. Např. při doplnění 3× za 500,- (20€) můžete poslat další 3 tipy.

9. Výhry:

ČEKÁ NA VÁS 15 VÝHER V SOUHRNU ZA VÍCE JAK 60.000,- Kč.

1. Dovolená za 20.000,- dle vlastního výběru vč. DPH

2. Dovolená za 15.000,- dle vlastního výběru vč. DPH

3. Dovolená za 10.000,- dle vlastního výběru vč. DPH

4. – 6. Celodenní vstup do AQUAPALACE PRAHA pro rodinu 2+2 osoby

7. – 10. Výrobník sodové vody SODASTREAM

11. – 15. Chladící box na dovolenou

Princip – výběr pořadí: vyhrává nejblíže tipované číslo a termín doručení odpovědi. Při stejném tipu rozhoduje datum doručení. Účastník může vyhrát více výher, avšak pouze na základě odpovídajícího počtu zapojení do soutěže v souladu s těmito pravidly.

10. Vyhodnocení soutěže:

 • Vyhodnocení soutěže a oznámení výsledků zveřejníme do 31.10.2016 na stránkách www.colorlak.cz/aquarexsoutez nebo prostřednictvím obchodních zástupců.
 • Účastníkovi bude výhra předána až poté, co řádně a v určeném termínu splatnosti zaplatil všechny objednávky, na jejichž základě se zapojil do této soutěže. Nebude-li byť i jediná taková objednávka řádně a včas soutěžícím zaplacena, soutěžící bez náhrady ztrácí nárok na získání jakékoliv výhry v této soutěži.

11. Vyhodnocení soutěže:

Účastník svojí registrací dle pravidel této soutěže:

 • uděluje pořadateli soutěže jakožto správci, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, název společnosti za účelem vyhodnocení soutěže a pro marketingové účely, a to po dobu 5 let od ukončení této soutěže. Stejně tak uděluje souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, názvu společnosti a neúplné adresy bydliště (obce) v propagačních materiálech pořadatele, na webových stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v§ 11,12 a 21 zákona č.101/2000 Sb. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru;
 • uděluje pořadateli soutěže souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust. §7 zák. č. 480/2004 Sb., a to po dobu 5 let po ukončení této soutěže. Soutěžící si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoli písemně odvolat na adrese provozovatele soutěže.
 • účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas pořadateli k pořízení zvukových, obrazových a zvukově-obrazových záznamů výherce a k použití těchto záznamů a jeho projevů pro reklamní účely.

12. Závěrečná ustanovení:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit či doplnit pravidla soutěže, soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet výher, nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher.
 • Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.colorlak.cz/aquarexsoutez.
 • Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může užívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této soutěži právní cestou je vyloučeno.
 • Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde jsou informace o soutěži uveřejněny.

 

Staré Město dne 1.7.2016

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÝ TIP S BARVAMI AQUAREX.